Tutvustus
Teenused
Arendusprojektid
Vahendustegevus
Kontakt
Sisukaart
ENG
   

 

 
   Vahendustegevus
Talud ja maavaldused

 
 

METSA TALU

 

Maa-ameti kaart

Metsa talu asub Viljandist 10 min autosõidu kaugusel Tartu - Viljandi maantee vahetus läheduses Mähma külas. Kinnistu asub looduslikult kaunis kohas väljakujunenud elupiirkonnas Tänassilma jõe ürgoru alas, piirnedes põhja-, lääne- ja ida poolt metsaga ning lõuna poolt suvilatega. Juurdepääs on läbi suvilapiirkonna valla teelt. Paljud piirkonnas asuvad suvilad on kohandatud elamiseks aastaringselt, mis lisab oluliselt turvalisust.       

Kinnistu kogusuuruseks on 3 ha (ca 2 ha metsa, sh osaliselt ka raeiküps; ca 0,9 ha muu maa; 360 m² ehitised) ja  millel asub põline kõrghaljastatud talukoht 20. sajandi algusest. Rehielamu tüüpi ristpalktehnikas taluhoone (elamu osa, rehetuba koos ahjuga, rehealune) elamu osa on rajatud 1958, mille osas on fassaad kaetud voodrilauaga.

Kinnistul on viis abihoonet: ait, puukuur, garaa˛, kelderihoone, kuivkäimla. Hooned vajavad osaliselt remonti ja korrastamist. Vesi on allikakaevust, elektrikilp asub kinnistul (3 x 380 V, peakaitse suurus 16 A), sealt on rajatud maakaablid hoonetesse.

Kinnistu osas on koostatud detailplaneering, mille kohaselt on vajaduse korral võimalik moodustada kaks 2000 m² suurust elamumaa kinnistut, mis asuvad Metsa talu kinnistu lõunaosas piirnedes vahetult valla teega, millelt on ka tagatud juurdepääs. Kommunikatsioonid rajamata, detailplaneeringu kohaselt vesi ja kanalisatsioon lokaalsed, liitumine elektriga maa-alal.    

Detailplaneeringu materjale:

 

 

Asukoht
Asukoht
Taluhoone
Taluhoone
Taluhoone
Taluhoone
 
Põhiplaan
Põhiplaan
Lõige
Lõige
Asendiskeem
Asendiskeem
 
Abihooned
Abihooned
Abihooned
Abihooned
Vaade teelt
Vaade teelt
 
Vaade teelt
Vaade teelt
Vaade teelt
Vaade teelt

        
Tagasi Prindi Kvaliteetne kodulehekülg